ఇక ఇండియన్స్ అందరికీ కరెక్ట్ సైజు చెప్పులు

331

ఇక ఇండియన్స్ అందరికీ కరెక్ట్ సైజు చెప్పులు
కరెక్ట్ సైజు చెప్పులు ఇకమీదట ఇండియన్స్ దొరకనున్నాయి. . ప్రస్తుతం మనం వాడుతున్న చెప్పులు బ్రిటిష్ అమెరికాకు చెందిన కొలతలు చాలా మంది భారతీయులు సరైన సైజు చెప్పులు దొరకక ఇబ్బందిపడుతుంటారు. దీంతో సెంట్రల్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అన్ని వయసుల వారి మీద రీసెర్చ్ చేసింది. త్రీడీ ఇమేజ్ స్కానర్ లతో పాదాలను స్కాన్ చేయించి సరైన సైజు నిర్ణయించడానికి సర్వే చేసింది. దీంతో మన భారతీయులు అందరికీ కూడా సరైన సైజు చెప్పులు అందుబాటులోకి రానున్నాయి.

ఒక సమాధానం వదిలి

దయచేసి మీ వ్యాఖ్యను నమోదు చేయండి!
దయచేసి ఇక్కడ మీ పేరు నమోదు చేయండి