కొత్తకొండ జాతర వాల్ పోస్టర్ ఆవిష్కరించిన..ఎమ్మెల్యే సతీష్

251

కొత్తకొండ జాతర వాల్ పోస్టర్ ఆవిష్కరించిన..ఎమ్మెల్యే సతీష్

వీరభద్రస్వామి బ్రహ్మోత్సవాలను ఘణంగా నిర్వహిస్తాం…

హుస్నాబాద్ 27 డిసంబర్

ఎమ్మెల్యే శ్రీ వొడితల సతీష్ కుమార్

కొత్తకొండ వీరభద్రస్వామి జాతర బ్రహ్మోత్సవాలపై ఎమ్మెల్యే వొడితల సతీష్ కుమార్ సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు.. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా బ్రహ్మోత్సవాలను ఘణంగా నిర్వహించాలని, అధికారులు, నాయకులు సమన్వయం పనిచేయాలని, భక్తులు అధికంగా వచ్చే అవకాశం ఉన్నందున అప్రమత్తంగా ఉండాలని తెలిపారు.

.

ఒక సమాధానం వదిలి

దయచేసి మీ వ్యాఖ్యను నమోదు చేయండి!
దయచేసి ఇక్కడ మీ పేరు నమోదు చేయండి