మహారాష్ట్రలోను బ్రతుకమ్మ

292

మహారాష్ట్రలోను బ్రతుకమ్మ మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, ఆంధ్రలోని కొన్ని ప్రాంతాలో తెలంగా సంస్కృతిలో భాగమైన బ్రతుకమ్మ పండుగను జరుపుకున్నారు. ముక్యంగా పాత విదర్భ ప్రాంతంలో ఈ సంస్కృతి కనపడుతుంది. రాష్ట్రం మారినా తెలంగాణ సంస్కృతిని గౌరవిస్తున్నారు ప్రజలు. బ్రతుకమ్మల చుట్టూ లయబధంగా ఆడి పడ్డారు. వెంట తెచ్చుకున్న సద్దులను పంచుకొని తిన్నారు. మాహారాష్ట్రలోని భీమండి, జాల్నా, తదితర ప్రాంతాల్లో పండగను సంబరంగా జరుపుకున్నారు.

ఒక సమాధానం వదిలి

దయచేసి మీ వ్యాఖ్యను నమోదు చేయండి!
దయచేసి ఇక్కడ మీ పేరు నమోదు చేయండి