యాదాద్రి లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి దేవస్థానానికి ఆర్థిక శాఖ తన్నీరు హరీష్ రావు కిలో బంగారాన్ని ప్రకటించారు సిద్దిపేట నియోజకవర్గం ప్రజల తరఫున ఈ బంగారాన్ని అందిస్తామన్నారు

360

యాదాద్రి లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి దేవస్థానానికి ఆర్థిక శాఖ  మాత్యులు తన్నీరు హరీష్ రావు కిలో బంగారాన్ని ప్రకటించారు సిద్దిపేట నియోజకవర్గం ప్రజల తరఫున ఈ బంగారాన్ని అందిస్తామన్నారు

ఒక సమాధానం వదిలి

దయచేసి మీ వ్యాఖ్యను నమోదు చేయండి!
దయచేసి ఇక్కడ మీ పేరు నమోదు చేయండి